Учлани се

Приступница

Члан Партије може постати свако пунољетно лице које није члан друге политичке партије, а које прихвата Програм и Статут СПС-а и изрази вољу да ће испуњавати све обавезе утврђене Програмом и Статутом СПС-а (учлањењем у СПС престаје члансто у ранијој партији).