Предсједник

Предсједник СПС-а представља, заступа и руководи радом СПС-а. Мандат Предсједника траје четири године.

Избор и разрјешење Предсједникa СПС-а уређују се Статутом и Правилником о изборима СПС-а.

Кандидата за Предсједника СПС-а предлаже најмање трећина општинских/градских одбора СПС-а, а приједлог кандидата за Предсједника СПС-а доставља се Секретаријату СПС-а најмање 14 дана прије Конгреса СПС-а.

Предсједник СПС-а:

 1. представља и заступа СПС и стара се о остваривању програмских задатака и циљева СПС-а;
 2. стара се о извршавању одлука Kонгреса, спроводи политику СПС-а у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове СПС-а;
 3. предлаже Главном одбору кандидате за потпредсједнике СПС-а и кандидате за чланове Предсједништва СПС-а, а Предсједништву кандидата за Генералног секретара СПС-а;
 4. именује портпарола СПС-а;
 5. врши попуну чланова Главног одбора до једне петине;
 6. предлаже Главном одбору кандидате за чланове и кандидата за предсједника Политичког савјета;
 7. подноси извештај о раду СПС-а Kонгресу и Главном одбору;
 8. координише рад органа партије;
 9. координише односе Главног одбора и Предсједништва са Владом Републике Српске и посланичком групом или клубом посланика у Народној скупштини Републике Српске као и с предсједникoм Републике Српске и другим државним функционерима у БиХ уколико су бирани из редова СПС-а;
 10. сазива и предсједава сједницама Главног одбора, Предсједништва партије и Предсједничког колегијума;
 11. потврђује листе кандидата за Опште и Локалне изборе;
 12. предлаже Предсједништву кандидата за предсједника посланичког клуба или групе у Народној скупштини Републике Српске и Парламентарној скупштини БиХ;
 13. одлучује о коалиционом дјеловању и политикама СПС-а, потписује споразуме са другим партијама;
 14. предлаже политичке одлуке и документа Главном одбору;
 15. даје сагласност за кандидатуру и избор предсједника општинских и градских одбора СПС-а;
 16. у случају нарушених међуљудских односа и неповољне политичке ситуације може смијенити предсједника општинског/градског одбора, распустити одбор, или искључити члана партије, те именовати новог предсједника и чланове одбора или формирати повјереништво одбора;
 17. именује повјереништво СПС-а у локалним заједницама у којима СПС нема одбор, или је одбор распуштен;
 18. даје сагласност на доношење одлука и докумената Форума малдих, Форума жена и Савјета пензионера;
 19. доноси одлуку о појединачним исплатама и задужењима;
 20. даје пуномоћ за заступање СПС-а пред судом или другим органом;
 21. у случају ванредне околности може донијети одлуку из надлежности Главног одбора, коју исти на првој наредној сједни мора одобрити;
 22. може своја права и дужности ставити у стање мировања и овластити лице које ће га мијењати за вријеме мировања.