Предсједнички колегијум

Предсједнички колегијум је политички, извршни и оперативни орган СПС-а, којим руководи Предсједник СПС-а.

Чланови Предсједничког колегијума по функцији су:

  1. предсједник СПС-а;
  2. потпредсједници СПС-а;
  3. генерални секретар СПС-а;

Предсједнички колегијум:

  1. утврђује и проводи политику између двије сједнице Предсједништва СПС-а;
  2. анализира актуелну политичку ситуацију, заузима политичке ставове, брине се о континуитету политика СПС-а;
  3. води кадровску политику;
  4. усваја извјештаје о раду општинских/градских одбора и органа од којих затражи извјештаје о раду;
  5. разматра извјештаје о раду клубова посланика;
  6. изузетно, усваја одлуке из надлежности Предсједништва СПС-а, које тај орган на првој следећој сједници мора одобрити;
  7. обавља и друге послове које му повјери Предсједништво СПС-а.

Сједницама Предсједничког колегијума СПС‐а могу присуствовати и друга лица, на позив Предсједника СПС-а, без права одлучивања.